67714375.jpg
 
Պուրակում ծառերը շարված են շարքերով: Երբ տնկեցին նոր ծառեր, պարզվեց, որ յուրաքանչյուր շարքում ծառերի թիվը ավելացել է 8 անգամ:
 
Քանի՞ անգամ է ավելացել ծառերի ընդհանուր թիվը պուրակում:
 
Պատասխան՝ ծառերի ընդհանուր թիվը մեծացել է  անգամ: