210 \(·\) 69 \(=\) 14490 հավասարության մեջ առաջին արտադրիչը մեծացվում է \(10\) անգամ:
 
Գտիր ստացված արտադրյալի արժեքը:
 
Պատասխան՝