Ուսուցչուհին հանձնարարեց կատարել երկու բազմապատկում:
 
Առաջին բազմապատկման մի արտադրիչը 430-ն է:
 
Երկրորդ բազմապատկման մի արտադրիչը 43-ն է:
 
Երկու բազմապատկումների երկրորդ արտադրիչը միևնույն թիվն է:
 
Գտիր, թե քանի՞ անգամ էր երկրորդ բազմապատկման արդյունքը փոքր առաջին բազմապատկման արդյունքից:
 
Պատասխան՝  անգամ: