Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել արտադրիչը, որպեսզի արտադրյալը մեծանա 627 անգամ:
 
Պատասխան՝  անգամ: