Երկու արտադրիչներից մեկը մեծացրին 36 անգամ: Քանի՞ անգամ մեծացավ արտադրյալը:
 
Պատասխան՝  անգամ: