Երկու թվերի բազմապատկումը կատարելիս երկրորդ արտադրիչը փոքրացրին 76 անգամ: Քանի՞ անգամ փոքրացավ արտադրյալը:
 
Պատասխան՝  անգամ: