Ընտրիր արտադրյալի հատկությունների վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: