215 \(·\) 409 արտադրիչներից մեկը մեծացրին 136 անգամ: Առանց հաշվելու որոշիր, թե քանի՞ անգամ մեծացավ արտադրյալը:
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: