Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կլոր թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

1
2. Քառանիշ և միանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Քառանիշ և եռանիշ կլոր թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

1
4. Քառանիշ թվի կարգային գումարելիներ

Բարդություն հեշտ

1
5. Հանում և գումարում

Բարդություն հեշտ

2
6. Քառանիշ և եռանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
7. Երկու գումարում

Բարդություն միջին

3
8. Հնգանիշ թվի կարգային գումարելիներ

Բարդություն միջին

4
9. Թվին գումարած տարբերություն

Բարդություն միջին

3
10. Տարբերության գումարը

Բարդություն միջին

3
11. Մեծացում տրված թվով

Բարդություն միջին

3
12. Նկարագրված հանման կատարում

Բարդություն բարդ

5
13. Մտապահված թվի որոշումը

Բարդություն բարդ

6
14. Ամենափոքր քառանիշ և եռանիշ թվերը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար