Եթե ամենամեծ եռանիշ թվից հանենք ամենափոքր եռանիշ թիվը, ապա ստացված տարբերությունից հանենք երեք յոթով գրված թիվը և արդյունքին գումարենք 24, ապա կստացվի մտապահված թիվը:
 
Գտիր մտապահված թիվը:
 
Պատասխան՝