Ամենափոքր քառանիշ և եռանիշ թվերի գումարին գումարիր 73:
 
Պատասխան՝