Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Քառանիշ և միանիշ թվերի տարբերություն 1Մ.
2. Քառանիշ և եռանիշ կլոր թվերի գումար 1Մ.
3. Հնգանիշ թվի կարգային գումարելիներ 4Մ.
4. Մեծացում տրված թվով 3Մ.
5. Ամենափոքր քառանիշ և եռանիշ թվերը 5Մ.
6. Մտապահված թվի որոշումը 5Մ.