Ամենափոքր քառանիշ և եռանիշ թվերի գումարից հանիր 400:
 
Պատասխան՝