Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմանիշ թվերի գումարումը և հանումը Բազմանիշ թվերի գումարումը և հանումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կլոր թվերի գումար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել քառանիշ և եռանիշ կլոր թվերի գումարը
2. Քառանիշ և միանիշ թվերի տարբերություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել քառանիշ և միանիշ թվերի տարբերությունը
3. Քառանիշ և եռանիշ կլոր թվերի գումար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել քառանիշ և եռանիշ կլոր թվերի գումարը
4. Քառանիշ թվի կարգային գումարելիներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել կարգային գումարելիները
5. Հանում և գումարում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը
6. Քառանիշ և եռանիշ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել քառանիշ և եռանիշ թվերի տարբերությունը
7. Երկու գումարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել գումարը
8. Հնգանիշ թվի կարգային գումարելիներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել հնգանիշ թվի կարգային գումարելիները
9. Թվին գումարած տարբերություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել գործողությունները
10. Տարբերության գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել գործողությունները
11. Մեծացում տրված թվով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել մեծացում տրված թվով
12. Նկարագրված հանման կատարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է կատարել գործողությունները
13. Մտապահված թվի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել մտապահված թիվը
14. Ամենափոքր քառանիշ և եռանիշ թվերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է կատարել գործողությունները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանիշ թվերի գումարումը և հանումը» թեմայից 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ բազմանիշ թվերի գումարման և հանման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանիշ թվերի գումարումը և հանումը» թեմայից 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ բազմանիշ թվերի գումարման և հանման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանիշ թվերի գումարումը և հանումը» թեմայից 00:25:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ բազմանիշ թվերի գումարման և հանման վերաբերյալ