Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տասնյակների և միավորների քանակը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հաջորդ թիվը

Բարդություն հեշտ

1
3. Եռանիշ թվի որոշումը կարգային միավորների օգնությամբ

Բարդություն հեշտ

2
4. Եռանիշ թվի տրված կարգում գրված թվանշանը

Բարդություն հեշտ

1
5. Քանի՞ միավոր կա

Բարդություն հեշտ

1
6. Թվանշանի կարգը եռանիշ թվում

Բարդություն հեշտ

1
7. Քանի՞ տասնյակ կա տրված թվի տասնյակների կարգում

Բարդություն հեշտ

2
8. Կարգում գրված թիվը, եռանիշ թիվ

Բարդություն հեշտ

2
9. Քանի՞ հարյուրյակ կա

Բարդություն հեշտ

2
10. Բառերով տրված թիվ

Բարդություն հեշտ

2
11. Թվի նախորդ և հաջորդ թվերը

Բարդություն հեշտ

2
12. Եռանիշ թվի գրությունը թվանշանով

Բարդություն հեշտ

1
13. Պնդում եռանիշ թվի գրառման վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
14. Լրացրու դատարկ վանդակները

Բարդություն հեշտ

2
15. Երկնիշ թվի տասնյակները/միավորները

Բարդություն հեշտ

1
16. Կռահիր օրինաչափությունն

Բարդություն հեշտ

2
17. Ամենամեծ/ամենափոքր թվերը

Բարդություն միջին

3
18. Եռանիշ թվի կարգերում գրված թվերը

Բարդություն միջին

3
19. Երկնիշ թվի գրառումը

Բարդություն միջին

3
20. Գրիր եռանիշ թվերի անվանումները

Բարդություն միջին

4
21. Տրված պայմանին բավարարող թիվը

Բարդություն միջին

4
22. Շարունակում օրինաչափությամբ

Բարդություն միջին

3
23. Նկարի միջոցով տրված թիվը

Բարդություն միջին

4
24. Տասնյակների կամ միավորների քանակը

Բարդություն միջին

4
25. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

4
26. Բաց թողնված թվեր

Բարդություն միջին

3
27. Եռանիշ թվերի անվանումն ու գրառումը

Բարդություն բարդ

6
28. Թվային կարգ

Բարդություն բարդ

6.5
29. Գտիր բաց թողնված թիվը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար