Գրիր այն թիվը, որում կա 8 տասնյակ և 6 միավոր:
 
Պատասխան՝