Ըստ \(439\) - չորս հարյուր երեսունինը օրինակի` գրառիր հետևյալ եռանիշ թվերի անվանումները.
 
743 -