Գտիր այնպիսի թիվ, որը 9 անգամ մեծ է ամենափոքր քառանիշ թվից:
 
Պատասխան՝