Տրված են հետևյալ չորս թվերը՝ \(950\), \(951\), \(952\), \(953\)
 
Այս թվերը շարունակիր նույն օրինաչափությամբ և որոշիր հաջորդ թիվը:
 
Պատասխան՝