Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվի գրության առաջին դաս: Միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր Միավորների դաս

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տասնյակների և միավորների քանակը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել թվի տասնյակների և միավորների քանակը
2. Հաջորդ թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել երկնիշ թվի հաջորդ բնական թիվը
3. Եռանիշ թվի որոշումը կարգային միավորների օգնությամբ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է եռանիշ թվերից ընտրել և նշել այն թիվը, որը պարունակում է համապատասխան կարգային միավորներ
4. Եռանիշ թվի տրված կարգում գրված թվանշանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տրված կարգում գրված թվանշանը
5. Քանի՞ միավոր կա տրված թվի տասնավորների կարգում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել և գրել միավորների կարգային միավորը
6. Թվանշանի կարգը եռանիշ թվում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել թվանշանի կարգը
7. Քանի՞ տասնյակ կա տրված թվի տասնավորների կարգում 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել և նշել տասնավորների կարգային միավորը
8. Կարգում գրված թիվը, եռանիշ թիվ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել տրված կարգում գրված թիվը
9. Քանի՞ հարյուրակ կա տրված թվի հարյուրավորների կարգում 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել և գրել հարյուրավորների կարգային միավորը
10. Բառերով տրված թիվ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է եռանիշ թիվը գրել թվանշաններով
11. Թվի նախորդ և հաջորդ թվերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել և գրել տրված թվի հարևան թվերը
12. Եռանիշ թվի գրությունը թվանշանով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ուշադիր կարդալ և դատարկ վանդակում գրել թիվը
13. Պնդում եռանիշ թվի գրառման վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, ճիշտ է՞, թե՞ սխալ բերված պնդումը
14. Լրացրու դատարկ վանդակները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Հարկավոր է գտնել տրված թվի նախորդ և հաջորդ թվերը
15. Երկնիշ թվի տասնյակները/միավորները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել թվի տասնյակների/միավորների թվերը
16. Կռահիր օրինաչափությունն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է շարունակել ըստ օրինաչափության
17. Ամենամեծ/ամենափոքր թվերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գրել ամենամեծ/ամենափոքր թվերը
18. Եռանիշ թվի կարգերում գրված թվերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է գտնել երեք կարգերում գրված թվերը
19. Երկնիշ թվի գրառումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Նկարագրով պետք է գրել անհայտ թիվը
20. Գրիր եռանիշ թվերի անվանումները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գրել տրված թվերի անվանումները
21. Տրված պայմանին բավարարող թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել պայմանին բավարարող թիվը
22. Շարունակում օրինաչափությամբ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել հաջորդ թիվը
23. Նկարի միջոցով տրված թիվը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է գտնել նկարին համապատասխանող թիվը
24. Տասնյակների կամ միավորների քանակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է գտնել թվի տասնյակների կամ միավորների քանակը
25. Անհայտ թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել անհայտ երկնիշ թիվը
26. Բաց թողնված թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել բաց թողնված թվերը
27. Եռանիշ թվերի անվանումն ու գրառումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է անվանել և գրառել եռանիշ թիվը թվանշաններով, բառերով
28. Թվային կարգ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6.5Մ. Պետք է տրված թվերը ներկայացնել կարգային միավորների գումարի տեսքով
29. Գտիր բաց թողնված թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել և գրել բաց թողնված թվերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր» թեմայից 00:10:00 հեշտ 16Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորների վերաբերյալ
2. Վարժանք «Միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր» թեմայից 00:10:00 հեշտ 18Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր» թեմայից 00:15:00 միջին 24Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր» թեմայից 00:45:00 միջին 26.5Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորների վերաբերյալ