Թվանշաններով գրիր երկու հարյուր երեսուներկու թիվը:
 
Պատասխան՝