Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Հաջորդ թիվը 1Մ.
2. Եռանիշ թվի տրված կարգում գրված թվանշանը 1Մ.
3. Թվանշանի կարգը եռանիշ թվում 1Մ.
4. Բառերով տրված թիվ 2Մ.
5. Եռանիշ թվի գրությունը թվանշանով 1Մ.
6. Տասնյակների կամ միավորների քանակը 4Մ.
7. Բաց թողնված թվեր 3Մ.
8. Եռանիշ թվի կարգերում գրված թվերը 3Մ.
9. Կարգում գրված թիվը, եռանիշ թիվ 2Մ.