Անհայտ երկնիշ թվում կա 7 միավոր:
 
Որոշիր այդ թիվը, եթե նրա մեջ միավորների և տասնյակների թվերը համընկնում են:
 
Պատասխան՝