Նշիր այն թիվը, որը պարունակում է 7 հարյուրակ, 7 տասնյակ, 8 միավոր:

Գրիր այն.

ա) թվանշաններով - 

բ) բառերով - 

Նշի՛ր, ինչպիսի՞ թիվ է այն: