Լրացրու աղյուսակը.
                                 Առաջին դաս      
                                  

 
Թիվը
 
III կարգ  
Հարյուրավոր
 
II կարգ   
Տասնավոր
 
I կարգ
Միավոր
 
\(680\)  
\(806\)
\(525\)
 
Թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

1. \(680\) \(=\)  \(+\)  \(+\)

2. \(525\) \(=\)  \(+\)  \(+\)