Հետհաշվարկ կատարելով մտածիր և գրի՛ր 621-ից 615 թվերը:

(Գրիր ստորակետերով, առանց բացատի, ներառյալ 621-ից 615 թվերը)

Պատասխան՝