Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկու հավասար մասերի բաժանված պիցան

Բարդություն հեշտ

1
2. Պատկերի բաժանումը հավասար մասերի

Բարդություն հեշտ

1
3. Մասերի բաժանված պատկերը

Բարդություն հեշտ

2
4. Տրված պատկերների հավասարությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Հավասար հատվածներ

Բարդություն հեշտ

2
6. Ճիշտ կամ սխալ պնդում

Բարդություն հեշտ

1
7. Պատկերի բաժանումը հավասար մասերի

Բարդություն միջին

4
8. Չորս պնդում հավասար պատկերների մասին

Բարդություն միջին

4
9. Եռանկյան բաժանումը

Բարդություն միջին

4
10. Հատվածի միջնակետը

Բարդություն միջին

3
11. Պատկերի բաժանումը հավասար մասերի

Բարդություն միջին

4
12. Սահմանման շարունակություն

Բարդություն միջին

3
13. Երեք հատվածներից մեկի երկարությունը

Բարդություն բարդ

5
14. Քառակուսու կողմը

Բարդություն բարդ

5
15. Ուղղանկյան կողմերը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար