Ընտրիր պատկերների հավասարության վերաբերյալ ճիշտ դատողություն(ներ)ը: