46 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանված է երկու հավասար մասերի:
 
Որքա՞ն է դրանցից յուրաքանչյուրի երկարությունը:
 
Պատասխան՝  սմ: