Որոշիր հավասար պատկերների վերաբերյալ դատողության ճիշտ շարունակությունը:
 
Երկու շրջանագծեր`