Որոշիր սահմանման ճիշտ շարունակությունը:
 
Ասում են, որ պատկերը բաժանված է երկու հավասար մասերի, եթե որևէ գծով այն բաժանվում է երկու պատկերների,