Ցուցադրված նկարներից որու՞մ է պիցան բաժանված երկու հավասար մասերի: