Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խնդրի պահանջը

Բարդություն հեշտ

1
2. Խնդիր մատիտների և գրիչների մասին

Բարդություն հեշտ

1
3. Խնդիր խնձորների մասին

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու գործողությունների կատարում

Բարդություն միջին

4
5. Խնդրի նոր պահանջը

Բարդություն միջին

3
6. Խնդրի երկու պահանջներ

Բարդություն միջին

3
7. Երկու գործողություն

Բարդություն միջին

4
8. Երկու պահանջների կատարում

Բարդություն միջին

4
9. Խնդիրն ու նրա նոր պահանջը

Բարդություն բարդ

6
10. Խնդիր վարդերի մասին

Բարդություն բարդ

6
11. Մրգերի մասին խնդրի պահանջը և լուծումը

Բարդություն բարդ

6
12. Խնդրի պահանջն ու լուծումը

Բարդություն բարդ

6
13. Երկու անհայտ թիվ

Բարդություն բարդ

6
14. Խնդիր կարդացած էջերի մասին

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար