Մարիամը մեկ ամսում կարդաց գրքի 30 էջ: Աստղիկը՝ 70 էջ, իսկ Անին կարդաց նրանց երկուսի կարդացածից 3 էջով ավելի:
 
1.jpg
 
Քանի՞ էջ կարդաց Անին՝  էջ:
 
Քանի՞ էջ կարդացին երեք աղջիկները միասին՝  էջ: