1. 51 և \(3\) թվերի քանորդը բազմապատկիր \(5\)-ով:
 
Պատասխան՝
 
2. 19 և 5 թվերի տարբերությունից հանիր 2:
 
Պատասխան՝