Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանիշ թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
2. Ճիշտ/սխալ պնդում եռանիշ թվերի համեմատման մասին

Բարդություն հեշտ

1
3. Հաջորդական եռանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
4. Քառանիշ թվերից մեծը/փոքրը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ճիշտ/սխալ պնդում քառանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Երկու քառանիշ թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
7. Քառանիշ թվերի համեմատում, երկու զույգ

Բարդություն միջին

4
8. Քառանիշ թվերից մենամեծը/ամենափոքրը

Բարդություն միջին

3
9. Դատարկ պատուհանները

Բարդություն միջին

3
10. Պնդում քառանիշ թվերի համեմատման մասին

Բարդություն միջին

3
11. Թվերի դասավորությունը աճման կարգով

Բարդություն բարդ

6
12. Հնգանիշ թվերի համեմատում

Բարդություն բարդ

5
13. Երեք հնգանիշ թիվ

Բարդություն բարդ

6
14. Ավելորդ հնգանիշ թիվը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար