Հետևյալ քառանիշ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը՝ 410734651995:

Պատասխան՝ ամենափոքրը -ն է: