Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմանիշ թվերի համեմատման քայլաշարը Բազմանիշ թվերի համեմատման քայլաշարը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եռանիշ թվերի համեմատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել երկու եռանիշ թվերը
2. Ճիշտ/սխալ պնդում եռանիշ թվերի համեմատման մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել`ճիշտ է՞, թե սխալ պնդումը
3. Հաջորդական եռանիշ թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տրված թվից մեծ և փոքր թվերը
4. Քառանիշ թվերից մեծը/փոքրը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել քառանիշ թվերից մեծը/փոքրը
5. Ճիշտ/սխալ պնդում քառանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել երկու թվերը
6. Երկու քառանիշ թվերի համեմատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել երկու քառանիշ թվերը
7. Քառանիշ թվերի համեմատում, երկու զույգ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է համեմատել քառանիշ թվերը
8. Քառանիշ թվերից մենամեծը/ամենափոքրը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել ամենամեծ/ամենափոքր թիվը
9. Դատարկ պատուհանները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լրացնել դատարկ պատուհանները
10. Պնդում քառանիշ թվերի համեմատման մասին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
11. Թվերի դասավորությունը աճման կարգով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Թվերը պետք է դասավորել աճման կարգով
12. Հնգանիշ թվերի համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է համեմատել հնգանիշ թվերը
13. Երեք հնգանիշ թիվ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է ընտրել ամենամեծ և ամենափոքր թվերը
14. Ավելորդ հնգանիշ թիվը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել ավելորդ թիվը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանիշ թվերի համեմատումը քայլաշարով» թեմայից 00:15:00 հեշտ 10Մ. Առաջադրանքներ քայլաշարով բազմանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանիշ թվերի համեմատումը քայլաշարով» թեմայից 00:15:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ քայլաշարով բազմանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանիշ թվերի համեմատումը քայլաշարով» թեմայից 00:25:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ քայլաշարով բազմանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը