Համեմատիր հետևյալ հնգանիշ թվերը՝ \(50011\) և \(50009\)
 
\(50011\)  \(50009\)