Տրված թվերը դասավորիր փոքրից մեծ:
 
88,5618,2865,211
 
Պատասխան՝ i,i,i,i