Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Եռանիշ թվերի համեմատում 1Մ.
2. Ճիշտ/սխալ պնդում եռանիշ թվերի համեմատման մասին 1Մ.
3. Ճիշտ/սխալ պնդում քառանիշ թվերի համեմատման վերաբերյալ 1Մ.
4. Երկու քառանիշ թվերի համեմատում 1Մ.
5. Դատարկ պատուհանները 3Մ.
6. Պնդում քառանիշ թվերի համեմատման մասին 3Մ.