5131 և 5132 քառանիշ թվերից ո՞րն է փոքր:
 
Այս թվերից փոքրը -ն է: