Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդում գումարման մասին

Բարդություն հեշտ

2
2. Առաջին և երրորդ գումարելիները

Բարդություն հեշտ

2
3. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
4. Երեք գումարելի

Բարդություն հեշտ

2
5. Արժեքի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Նոր արտահայտության արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
7. Առաջին և երրորդ թվերի գումարը

Բարդություն հեշտ

2
8. Հատկության ձևակերպում

Բարդություն հեշտ

2
9. Գումարելիների փոխարինում և հաշվում

Բարդություն միջին

4
10. Առաջին և երրորդ գումարելիներն ու արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

3.5
11. Երկու արտահայտությունների գումարելիների տեղափոխություն

Բարդություն միջին

4
12. Գումարման հատկության ձևակերպումը

Բարդություն միջին

3
13. Հաշվում հարմար եղանակով

Բարդություն միջին

3
14. Եռանիշ և երկու երկնիշ թվերի գումար

Բարդություն բարդ

6
15. Վեց թվերի գումարի հարմար հաշվում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար