Գումարելիները փոխարինիր դրանց գումարով և հաշվիր:
 
40 \(+\) \((19 + 315)\) \(=\) 315 \(+\)  \(=\)
 
\((315 + 40) + 19 = 19 +\)  \(=\)