Ավարտիր գումարման գործողության վերաբերյալ բերված դատողությունը:
 
Երկու թվերի  չի փոխվի, եթե թվերից մեկը փոքրացնենք, իսկ երկրորդը  միևնույն թվով: