Առաջին և երրորդ գումարելիները փոխարինիր դրանց գումարով:
 
97+308+82 \(=\) 308+i