Տրված է, որ 643 \(+\) 295 \(=\) 938:
 
Որոշիր \((643 + 116) + (295 - 116)\) արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝