Տրված է, որ 46 \(+\) 885 \(=\) 931:
 
Պարզիր \((46 - 25) + (885 + 25)\) արտահայտության արժեքը: