Տրված է, որ 84 \(+\) 75 \(=\) 159:
 
Պարզիր \((84 - 28) + (75 + 28)\) արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝