Տեղափոխական և զուգորդական հատկությունների համատեղ կիրառումը
Արտահայտությունների արժեքները հաշվելիս հաճախ հարմար է կիրառել գումարման գործողության հատկությունները:
 
Հիշենք դրանք.
Գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում:
Սա գումարման տեղափոխական հատկությունն է:
Մի քանի թվերի գումարը չի փոխվի, եթե հարևան գումարելիները փոխարինվեն դրանց գումարով:
Սա գումարման զուգորդական հատկությունն է:
 
Հաշվենք \(3485 + 500 + 15\) գումարը:
 
1) Այս օրինակում հարմար է սկզբում կիրառել տեղափոխական հատկությունը և տեղերով փոխել երկրորդ և երրորդ գումարելիները՝
 
\(3485 + 15 + 500\)
 
2) Հիմա կարելի է կիրառել զուգորդական հատկությունը՝ առաջին և երկրորդ գումարելիները փոխարինել դրանց գումարով՝
 
\(3500 + 500\)
 
3) Հեշտությամբ կատարում ենք վերջին գործողությունը՝
 
\(3500 + 500 = 4000\)
 
Պատասխան՝ \(3485 + 500 + 15 = 4000\)
 
Ամփոփելով օրինակում կատարված քայլերը, կարելի է տեսնել, որ մենք առաջին և երրորդ գումարելիները փոխարինեցինք դրանց գումարով:
 
Ուրեմն, տեղերով կարելի է փոխել նաև ոչ հարևան գումարելիները:
Մի քանի թվերի գումարը չի փոխվի, եթե ցանկացած երկու գումարելիներ փոխարինվեն իրենց գումարով:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014: